Hypotheekinfo » Specials » Hypotheek meeverhuizen
Hypotheekinfo: Informatie van A tot Z

Verhuizen? Verhuis dan ook je hypotheek

Verhuizen? Verhuis dan ook je hypotheek De kans is groot dat jouw hypotheek een verhuisregeling kent. Laat dat nakijken en maak er dan gebruik van.

Een andere woning kopen, dan ook een nieuwe hypotheek

Het lijkt wel een automatisme. Als er een nieuw huis wordt gekocht, dan wordt ook al gauw de oude hypotheek afgelost en wordt er een nieuwe hypotheek gesloten. Daarbij wordt vaak voorbij gegaan aan het feit dat dit zeker niet altijd in jouw voordeel is. Het (deels) doorzetten van de lopende hypotheek (verhuisregeling) kan soms veel voordeliger zijn. Zeker als de rente op de lopende hypotheek lager is dan de rente op nieuwe hypotheken.

Nieuwe hypotheek betekent vaak ook nieuw verzekering

Bovendien leidt een nieuwe hypotheek vaak ook tot het afsluiten van een nieuwe verzekering. En dat kan wel is ernstig kapitaalverlies betekenen. Want, de oude verzekering stoppen betekent in feite afkopen. En afkopen kost heel veel geld. Dus meenemen die verzekering. Zeker als de verzekering als “KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING” geregistreerd staat. Afkopen met winst (=uitkering hoger dan de som van de betaalde premies) kan ernstige fiscale gevolgen hebben.

Hypotheek meenemen, ook als de rente nu lager is

Is de rente nu lager dan de rente van je oude hypotheek? Dan nog kan meenemen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld als je een lopende spaarhypotheek hebt. Door de hogere rente is ook de rentevergoeding op je spaardeel hoger. En bij een hogere rentevergoeding bereik je het einddoel met minder inleg.

Voorlichting belangrijk

Als u gaat verhuizen, laat u dan goed voorlichten. Neem met je adviseur alle aspecten van de oude en de nieuwe hypotheek goed door. Laat je de verschillende mitsen en maren goed vertellen. Neem pas een beslissing als de verschillende aspecten je duidelijk zijn. Heb je nog twijfels, vraag dan desnoods een second opinion. Bedenk dat een eenmaal genomen beslissing onomkeerbaar is. Vaak kom je pas een jaar later achter de fiscale gevolgen, als je aangifte moet doen.

Ook bij een nieuwe hypotheek geldt: bezint voordat je begint!
AOW en wonen in het buitenland

AOW en wonen in het buitenland

Wist u dat u geen AOW-rechten opbouwt over de jaren, waarin u in het buitenland heeft gewoond? Iets om over na te denken.
De schone schijn van spaarproducten

De schone schijn van spaarproducten

Vandaag publiceert de Vereniging Eigen Huis haar conclusie na een uitgebreid onderzoek naar de woekerpolissen. De Vereniging komt tot de slotsom dat verzekeraars de woekepolis nog steeds vermommen als…
Huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie

Huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie

Aan het financieren van een huis met Nationale Hypotheek Garantie kleven nadelen, maar er zijn zeker ook voordelen aan verbonden. Ga na of die voordelen voor u kunnen gelden.
Let op bij het kopen van een woning!

Let op bij het kopen van een woning!

Momenteel besluiten huizenbezitters vaak eerst hun woning te verkopen, voordat zij op zoek gaan naar een nieuwe woning. Als dat lukt, dan willen zij graag nog zo lang mogelijk in de oude woning blijve…
Vanaf 1 januari 2008: doomsday voor arbeidsongeschikten?

Vanaf 1 januari 2008: doomsday voor arbeidsongeschikten?

Op 1 januari 2006 is de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet van kracht geworden. Vanaf 1 januari van het volgende jaar zullen de gevolgen zichtbaar worden. Doomsday voor arbeidsongeschikten.
Gepubliceerd door Hypotheekinfo op 24-05-2007. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!